ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Μια ομάδα ειδικών στην ενέργεια με συγκεκριμένη αποστολή και κοινές αξίες

Η SmartSun δημιουργήθηκε το 2010 και είναι μια εταιρεία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών που δραστηριοποιείται κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. 

Η Ιστορία μας

Η SmartSun είναι μια εταιρεία σχεδιασμού και κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών, η οποία δραστηριοποιείται κατά βάση στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα την Κεντρική Μακεδονία. Η SmartSun ιδρύθηκε το 2010 έχοντας ως βασικό της κίνητρο να δημιουργήσει και να προσφέρει καλύτερες ενεργειακές λύσεις στους πελάτες και την κοινωνία γενικότερα. Από τότε μέχρι και σήμερα ασχολούμαστε εντατικά με έργα κάθε κλίμακας, τα οποία είναι συνυφασμένα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και ανοίγουν νέοι δρόμοι για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, εμείς συνεχίζουμε δυναμικά να αποτελούμε μέρος μιας μεγάλης προσπάθειας που στοχεύει στην καινοτομία, την ενεργειακή αναβάθμιση και την οικονομική ανάπτυξη.

Η SmartSun τροφοδοτεί ένα βιώσιμο –ενεργειακά- μέλλον, υλοποιώντας ένα έργο τη φορά. Η ομάδα μας απαρτίζεται από έμπειρους Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν άρτια τεχνική κατάρτιση, θεωρητική και πρακτική, ικανή να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε πρόκληση. Από τη στιγμή της δημιουργίας της μέχρι και σήμερα, η εταιρεία ανέπτυξε και λειτουργεί φωτοβολταϊκά έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 50MW σε όλη τη χώρα.

 

Τέλος, η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση.

Οι δεσμεύσεις μας!

Για την επίτευξη των στόχων της, η εταιρεία δεσμεύεται για τα εξής:

Να ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευθύνη.

Να χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και καταρτισμένο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων.

Να καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ρεαλιστικών στόχων και να φροντίζει για την αναλυτική και αποτελεσματική παρακολούθησή τους.

Να προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στον τομέα της ενέργειας.

Να διασφαλίζει την διαθεσιμότητα πληροφοριών και απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων που έχει θέσει.

Να ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν συμφωνηθεί και οριστεί.

Αρχές & Αξίες

Προστασία & Ασφάλεια

Φροντίζουμε να είμαστε ασφαλείς. Φροντίζουμε για την ευημερία της ομάδας μας, των κοινοτήτων και του περιβάλλοντος.

Εξέλιξη

Βασικό μας κίνητρο στην εταιρεία αποτελεί η δίψα για συνεχή εξέλιξη. Εκπαιδευόμαστε, ενημερωνόμαστε, πειραματιζόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι με αποφασιστικά και σταθερά βήματα.

Δημιουργικότητα

Προσπαθούμε συνεχώς να καινοτομούμε και να δημιουργούμε έργα με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Καλωσορίζουμε νέες ιδέες και δίνουμε άμεσες λύσεις στα πιο απαιτητικά προβλήματα.

Ομαδικό Πνεύμα

Βασική μας αρχή αποτελεί η ομαδικότητα και η συνεργασία. Αντιμετωπίζουμε την κάθε εργασία συλλογικά ως ομάδα και βελτιωνόμαστε μέσα από την κοινή προσπάθεια.

Let's Make The World Better with Green Energy!

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη έργου;

Μην διστάσετε! Επικοινωνήστε μαζί μας και κάποιος από τους εκπρόσωπους μας θα σας εξυπηρετήσει το συντομότερο δυνατό.